Liên kết website :
Số người truy cập: 899.692
Đang online: 13
[ Đăng ngày: 11/05/2017 ]

QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

 • Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc/ Nguyễn Phú Trọng.- Tr. 3-7.
 • Hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, tương xứng với lợi thế, tiềm năng của đất nước/ Phùng Quốc Hiển.- Tr. 8-11.
 • Chủ động xây dựng, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cho từng giai đoạn/ Trần Hồng Hà.- Tr. 12-16.

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG GẮN VỚI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 • Về vấn đề kiểm tra, giám sát người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước/ Bùi Ngọc Thanh.- Tr. 17-19.
 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”/ Nguyễn Văn Giang.- Tr. 20-25.

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN (7-4-1907 - 7-4-2017)

 • Đồng chí Lê Duẩn - nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng/ Nguyễn Xuân Thắng.- Tr. 26-31.
 • Noi gương đồng chí Lê Duẩn, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp/ Nguyễn Văn Hùng.- Tr. 32-36.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 • Một số vấn đề cần cấp thiết đổi mới trong thể chế kinh tế ở nước ta hiện nay/ Nguyễn Văn Thạo.- Tr. 37-43.
 • Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Quan điểm của Đảng và một số vấn đề đặt ra/ Nguyễn Hồng Sơn - Phạm Thị Hồng Điệp.- Tr. 44-49.
 • Tìm hiểu quan điểm của V.I. Lê-nin về xã hội hóa lao động để vận dụng vào việc thực hiện lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xã hội hóa nông nghiệp ở Việt Nam/ Đỗ Thế Tùng.- Tr. 50-55.
 • Về vấn đề tự do sáng tạo trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay/ Đào Duy Quát.- Tr. 56-64.
 • Chính sách dân tộc tại Việt Nam: Thành tựu và thách thức cần vượt qua/ Nguyễn Quỳnh Hoa.- Tr. 65-69.
 • Nhận diện sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa/ Bùi Đình Bôn.- Tr. 70-73.

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

 • Tỉnh Đắk Nông đầu tư phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương/ Lê Diễn.- Tr. 74-79.
 • Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững/  Nguyễn Hồng Lĩnh.- Tr. 80-82.
 • Thành phố Cần Thơ sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa/ Trần Quốc Trung.- Tr. 83-87.
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI/ Trần Bích Nhuần.- Tr. 88-92.

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

 • Ba “cần” - Một “không”(!)/  Nhị Bảo Lê.- Tr. 93-94

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

 • Quan hệ Mỹ - Trung Quốc năm 2016, triển vọng năm 2017/ Trần Việt Thái.- Tr. 95-100.
 • Chống biến đổi khí hậu: Cần nhiều hơn những nỗ lực toàn cầu/ Nguyễn Thu Phương.- Tr. 101-106.
 • Kinh nghiệm quốc tế về quản trị doanh nghiệp và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước/ Hoàng Trường Giang.- Tr. 107-111.

 

CÁC TIN KHÁC