Liên kết website :
Số người truy cập: 879.422
Đang online: 11
[ Đăng ngày: 21/03/2017 ]
 • Aminiaturization of microstrip antenna using negative permitivity metamaterial based on csrr loaded groundfor wlan applicatinons/ Phan Duy Tung, Phan Huu Lam, Nguyen Thi Quynh Hoa.- Tr. 689-697.
 • Efficient analysis of mimo – ofdm system in nakagami – m fading channel/ Van Cuu Ho, Hoang Hiep Le, Thu Hang Nguyen Thi.- Tr. 698-707.
 • A pediction model for aroma quality of VietNamese orthodox black teas by combined multivariate analysis of GC/MS and sensory evaluation data/ Hoang Quoc Tuan, Nguyen Duy Thinh, Nguyen Thi Minh Tu.- Tr. 708-718.
 • Antionxidative defense response to aphid – induced oxidative stress in glycine max/ Tran Ngoc Toan, Tran Thi Thanh Huyen, Mai Van Chung.- Tr. 719-728.
 • Tổng hợp và tính chất của Polt/ Phan Minh Tân, Nguyễn Văn Khôi, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Văn Mạnh.- Tr. 729-736.
 • Astudy on kinetic and thermodynamic adsorption of fluoride rfom aqueous solution onto aluminium hydroxide coated rice husk ash/ Tran Ngọc Tuyen, Nguyen Duc Vu Quyen, Ho Van Minh Hai, Tran Ngoc Quang.- Tr. 737-747.
 • Estimating thermal stability of phosphated and phosphated sulfeted mesoporous zirconia/ Phong Pham Van, Khanh Dieu Hong Nguyen.- Tr. 748-754.
 • Nghiên cứu chức hóa bề mặt vật liệu nanosilica, sử dụng để hấp thu dầu/ Hoàng Thị Phương, Nguyễn Khánh Diệu Hồng.- Tr. 755-762.
 • Tổng hợp và đặc tính vật liệu Ag2O/ RGO định hướng ứng dụng làm điện cực dương trong nguồn điện bạc – kẽm/ Nguyễn Văn Tú, Shah Abdul Hakim.- Tr. 763-770.
 • Free vibrtion analysis of lamnated stiffened cylindrical panels using finite element method/ Trịnh Anh Tuấn, Tran Huu Quoc, Tran Minh Tu.- Tr. 771-784.
 • Uncoulep vbrations in functionally graded timosheko beam/ Nguyễn Ngoc Huyen, Nguyen Tien Khiem.- Tr. 785-796.
 • Study on impact forces of the underwater cavity projectile/ Nguyen Thai Dung, Nguyen Duc Thuyen.- Tr. 797-807.
CÁC TIN KHÁC