Liên kết website :
Số người truy cập: 879.446
Đang online: 15
[ Đăng ngày: 14/03/2017 ]

TÀI CHÍNH VĨ MÔ

 • Kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2016- Định hướng 2017/ Hà Minh Sơn, Trần Trung Kiên.- Tr. 5-8.

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

 • Ảnh hưởng của môi trường đầu tư đến doanh nghiệp nông thôn/ Nguyễn Hồng Nhung.- Tr. 9-12.
 • Giải pháp nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện các chính sách an ninh xã hội ở Việt Nam hiện nay/ Lương Quang Hiển.- Tr. 13-17.
 • Thực trạng sử dụng đòn bẩy tài chính doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng/ Phạm Thị Vân Huyền.- Tr. 18-20.
 • Tiếp tục cải cách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp/ Phạm Lê Ngọc Tuyết.- Tr. 21-24.
 • Kế toán kinh phí ngân sách nhà nước trong bối cảnh tự chủ tài chính và hội nhập kế toán quốc tế - Ứng dụng cho các trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt Nam/ Đỗ Ngọc Trâm.- Tr. 25-29.

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam/ Vũ Thị Vinh.- Tr. 30-32.
 • Thẩm định tài chính trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại/ Nghiêm Văn Bảy.- Tr. 33-36.
 • Phát triển bển vững ngân hàng thương mại – Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam/ Đinh Nguyễn Bảo Anh.- Tr. 37-39.
 • Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cơ hội và thách thức/ Phạm Thị Hoàng Phương.- Tr. 40-43.
 • An toàn tài chính của công ty chứng khoán Việt Nam – Nhìn từ chỉ tiêu mức độ đủ vốn/ Hoàng Thị Bích Hà.- Tr. 44-47.
 • Ngành dệt may Việt Nam trước kỷ nguyên TPP: lựa chọn bứt phá đón lấy cơ hội hay bị tụt hậu/ Nguyễn Thành Đạt.- Tr. 48-51.
 • Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thời gian qua và một số giải pháp đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước/ Nguyễn Thị Mai Phương.- Tr. 52-55.
 • Chính sách hỗ trợ tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp/ Ngô Xuân Thanh.- Tr. 56-58.
 • Quản lý nợ công ở các nước – Kinh nghiệm cho Việt Nam/ Vũ Quốc Dũng.- Tr. 59-63.
 • Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong bối cảnh thực hiện Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương/ Cao Phương Thảo.- Tr. 64-66.
 • Tác động của Đạo luật nông nghiệp đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ/ Nguyễn Đình Dũng.- Tr. 67-69.
 • Chính sách quản lý dòng vốn của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Hải Thu.- Tr. 70-72.
 • Thực trạng và giải pháp công tác hợp tác quốc tế tại Học viện Tài chính/ Nguyễn Thị Thùy Trang.- Tr. 73-76.
CÁC TIN KHÁC