Liên kết website :
Số người truy cập: 899.695
Đang online: 13
[ Đăng ngày: 24/10/2018 ]
A. Tài liệu về khoa học mở - truy cập mở và dữ liệu mở - dữ liệu mở liên kết
 1. Sứ mệnh Quốc gia về Giáo dục thông qua CNTT-TT’ - bản dịch sang tiếng Việt, là Là tài liệu của chính phủ Ấn Độ, lần đầu tiên được xuất bản trên Internet ngày 19/04/2016, thừa nhận vai trò của Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) trong kinh tế tri thức và để nâng cấp chấp lượng giáo dục. Vì vậy, chính phủ Ấn Độ đã đưa tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources), thông qua CNTT-TT, vào trong toàn bộ các mức chương trình giáo dục của mình, bao gồm cả TVET. Bản dịch tiếng Việt có 5 trang. Tải về:
 1. Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) vì sự phát triển bền vững bằng việc sử dụng Hệ thống Điện toán Đám mây Tự trị’ - bản dịch sang tiếng Việt, là Là tài liệu của các tác giả Nureni Asafe Yekini, Uduak Inyang-Udoh, Funmilayo Doherty, được đăng trên Tạp chí Quốc tế về Kỹ thuật và Chế tạo (IJEM), Tập 6, Số 6, các trang 60-68, 2016. DOI: 10.5815/ijem.2016.06.06. Bản dịch tiếng Việt có 18 trang. Tải về:
 1. Khuyến cáo liên quan tới Giáo dục và Huấn luyện Kỹ thuật và Nghề nghiệp (TVET)’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu về bức thư của Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova gửi cho đại diện các quốc gia thành viên của mình, truyền đạt lại các khuyến cáo của Hội nghị Toàn thể của Tổ chức Liên hiệp quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), diễn ra ở Paris từ 03-18/11/2015, trong phiên 38 dành riêng cho TVET để các quốc gia thành viên có khả năng hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững 4 - SDG 4 (Sustainable Development Goal 4) về ‘Giáo dục Toàn diện và Bình đẳng’ của Liên hiệp quốc tới 2030. Mục 33 của khuyến cáo nhấn mạnh tới OER trong TVET; Mục 48 nói về Dữ liệu Mở sử dụng trong TVET. Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:
 1. Tài nguyên Giáo dục Mở trong Giáo dục và Huấn luyện Kỹ thuật và Nghề nghiệp (OER trong TVET) - Tài nguyên Giáo dục Mở cho phát triển các kỹ năng’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của UNESCO-UNEVOC xuất bản năm 2018 với mục đích nhấn mạnh khả năng sử dụng CNTT-TT và OER để phát triển các kỹ năng, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững 4 - SDG 4 (Sustainable Development Goal 4) về ‘Giáo dục Toàn diện và Bình đẳng’ của Liên hiệp quốc tới 2030. Bản dịch sang tiếng Việt có 21 trang. Tải về:
 1. OER trong TVET - Tổng quan hiện trạng và khai thác tiềm năng của OER trong TVET’ - bản dịch sang tiếng Việt, là báo cáo nghiên cứu của 2 nhà khoa học Robert Schuwer & Ben Janssen, xuất bản ngày 28/09/2017. Báo cáo đưa ra các khuyến cáo cho OER trong TVET, kể cả khuyến cáo cho UNESCO. Bản dịch tiếng Việt có 5 trang. Tải về:
 1. Truy cập tới và bảo tồn thông tin khoa học ở châu Âu - Báo cáo về triển khai Khuyến cáo của Ủy ban C(2012) 4890 bản cuối cùng‘ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu xuất bản tháng 05/2018, ISBN 978-92-79-73400-7; doi: 10.2777/642887; KI-04-17-824-EN-N. Tài liệu nêu lên 5 khuyến cáo đường hướng chính cho nghiên cứu và cách tân ở châu Âu, gồm: (1Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm khoa học; (2) Truy cập Mở tới dữ liệu nghiên cứu; (3) Xây dựng hạ tầng điện tử, phổ biến và sử dụng lại các kết quả đầu ra nghiên cứu; (4) Các hệ thống thưởng cho văn hóa chia sẻ và huấn luyện các kỹ năng Khoa học Mở; (5) Cộng tác và minh bạch trong nghiên cứu khoa học. Bản dịch tiếng Việt có 2 trang. Tải về:
 1. Thông báo về ‘Kế hoạch S’ của Science Europe - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu kế hoạch kết quả của cuộc họp ngày 10/07/2018 giữa Carlos Moedas, Cao ủy của châu Âu về Nghiên cứu, Khoa học và Cách tân, và Marc Schiltz, Chủ tịch của Science Europe. Kế hoạch thấy trước rằng từ ngày 01/01/2020, tất cả các xuất bản phẩm hàn lâm là kết quả từ việc cấp vốn nghiên cứu của nhà nước phải được xuất bản trên các tạp chí Truy cập Mở hoặc trên các nền tảng Truy cập Mở. Bản dịch sang tiếng Việt có 2 trang. Tải về:
 1. Phản ứng của Science Europe đối với đề xuất của Ủy ban châu Âu về Horizon Europe’, là tài liệu nêu phản ứng của Science Europe không hài lòng đối với đề xuất của Ủy ban châu Âu về Horizon Europe đề ngày 08/06/2018 - nghĩa là đúng 1 ngày sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra thông cáo báo chí về việc đề xuất ngân sách 100 tỷ € cho nghiên cứu và cách tân giai đoạn 2021-2027 thông qua chương trình Horizon Europe, vì cho ngân sách đó là không đủ. Dù vậy, Science Europe hài lòng về việc Ủy ban châu Âu: (1) đề xuất tăng cường cho các yêu cầu của Khoa học Mở và Truy cập Mở đối với xuất bản phẩm và dữ liệu nghiên cứu; và (2) đơn giản hóa và hợp lý hóa bức tranh cấp vốn thông qua việc tạo ra các chủng loại mới các quan hệ đối tác của châu Âu. Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu: ‘Ngân sách của Liên minh châu Âu (EU): Ủy ban đề xuất chương trình Nghiên cứu và Cách tân tham vọng nhất từ trước tới nay’ được đưa ra tại Brussels ngày 07/06/2018 với ngân sách dài hạn tiếp theo của EU giai đoạn 2021-202 Ủy ban đang đề xuất 100 tỷ € (khoảng 120 tỷ USD) cho nghiên cứu và cách tân theo Khoa học Mở thông qua chương trình Horizon Europe. Bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang. Tải về:
 1. Khuyến cáo của Ủy ban về truy cập tới và bảo tồn thông tin khoa học’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu dành cho các nhân viên, xuất bản ngày 25/04/2018. Tài liệu đưa ra nhu cầu cập nhật một số chính sách trước đó của EU để hỗ trợ cho các phát triển hiện nay, đặc biệt là về truy cập mở và khoa học mở và đưa ra các khuyến cáo về truy cập tới và bảo tồn thông tin khoa học. Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố “Dữ liệu mở trong khoa học ở châu Âu” với các khuyến cáo’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các thành viên Hội đồng Khoa học Quốc tế - ICSU (International Council for Science) của châu Âu xuất bản tháng 5/2018. “Các nhà khoa học được nhà nước cấp vốn tạo ra dữ liệu nghiên cứu của họ sẵn sàng ở định dạng sử dụng lại được để cải thiện chất lượng và tính hiệu quả của khoa học và như một sự đóng góp để giúp giải quyết các thách thức xã hội và môi trường”. Tài liệu đưa ra các khuyến cáo cần thiết để có được môi trường phát triển Khoa học Mở có lợi nhất. Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Khoa học Mở và vai trò của nó trong các trường đại học: Lộ trình cho sự thay đổi văn hóa‘ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Liên đoàn các trường đại học nghiên cứu châu Âu - LERU (League of European Research Universities) xuất bản tháng 05/2018. Tài liệu nêu lên sự thay đổi văn hóa cần thiết để chuyển đổi cách làm khoa học truyền thống như hiện nay sang Khoa học Mở và cùng với nó là các khuyến cáo cho các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học tăng cường nghiên cứu theo cả 8 trụ cột của Khoa học Mở được Ủy ban châu Âu xác định và để Khoa học Mở được hiện thực hóa. Bản dịch sang tiếng Việt có 73 trang. Tải về:
 1. Sổ tay khoa học và nghiên cứu mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do các nhà khoa học Phần Lan xuất bản tháng 12/2014. ‘Sổ tay này nhằm giúp các nhà nghiên cứucác tổ chức nghiên cứunhững người làm chính sáchcác nhà cấp vốnvà công chúng nói chung thúc đẩy áp dụng và sử dụng khoa học và nghiên cứu mở - OSR (Open Science and Research)’. Bản dịch sang tiếng Việt có 29 trang. Tải về:
 1. Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Quỹ William và Flora Hewlett (William and Flora Hewlett Foundation), Quỹ chuyên cấp vốn cho các dự án và chương trình với các kết quả đầu ra được cấp phép mở trên thế giới. Đây là tài liệu tham khảo rất tốt cho bất kỳ đơn vị nào muốn có các ngôn từ mẫu để đưa vào các tài liệu chính sách cấp vốn của đơn vị mình đi kèm các điều khoản và điều kiện cấp phép mở cho các kết quả đầu ra của các công việc được nhận trợ cấp vốn đó. Bản dịch sang tiếng Việt có 24 trang. Tải về:
 1. Sổ tay cấp phép mở của Liên bang’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Chính phủ Liên bang Mỹ với giấy phép Creative Commons Zero (CC0), cung cấp chỉ dẫn cho những người thực hành để sử dụng các giấy phép mở trong ngữ cảnh của liên bang, dựa vào kinh nghiệm được chia sẻ. Bản dịch sang tiếng Việt có 45 trang. Tải về:
 1. Sổ tay huấn luyện Khoa học Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu với DOI là https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496, do ‘một nhóm 14 tác giả vào tháng 02/2018 đã cùng tới Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đức - TIB (German National Library of Science and Technology) ở Hannover để tạo ra cuốn sổ tay mở, sống động này nhằm huấn luyện Khoa học Mở’. Bản dịch sang tiếng Việt có 233 trang. Tải về:
 1. Cách mạng sản xuất tiếp sau’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của OECD, xuất bản năm 2017, là báo cáo cho các nước G20. Báo cáo này trình bày tư liệu từ công việc của OECD về Cách mạng Sản xuất Tiếp sau – (NPR) - dự án 2 năm nhằm thông báo cho các chính phủ cách thức các công nghệ đó có thể phát triển trong tương lai và để cung cấp tư vấn về cách thức các quốc gia có thể chủ động tích cực lên kế hoạch để đạt được các lợi ích. Bản dịch tiếng Việt có 91 trang. Tải về:
 1. Sổ tay chính sách bang về OER’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm – SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) xuất bản tháng 01/2018. Tài liệu trình bày các thực hành tốt nhất trong số hơn một tá các bang của nước Mỹ đang có các chính sách và/hoặc sáng kiến tài nguyên giáo dục mở (OER), cả về định nghĩa OER, chính sách, các khuyến cáo chính sách mức bang. Bản dịch sang tiếng Việt có 12 trang. Tải về:
 1. Chỉ dẫn xây dựng luật các bang về OER’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Creative Commons Mỹ (Creative Commons USA) xuất bản tháng 01/2018. Tài liệu trình bày các dự luật và/hoặc các luật đã được thông qua ở 7 trong số hơn một tá các bang của nước Mỹ có các chính sách và các sáng kiến về tài nguyên giáo dục mở - (OER) và phân tích - so sánh những điểm mạnh – yếu cũng những khác biệt của các dự luật/luật được ban hành đó. Bản dịch tiếng Việt có 9 trang. Tải về:
 1. Lộ trình triển khai Đám mây Khoa học Mở châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu làm việc của các nhân viên của Ủy ban châu Âu vừa được xuất bản ngày 14/03/2018 nhằm để triển khai Đám mây Khoa học Mở châu Âu - (EOSC) vào thực tế cuộc sống từ nay tới năm 2020 và chuẩn bị cho các năm sau 2020 với rất nhiều dự án cụ thể và dự kiến kinh phí cụ thể và triển khai theo 6 dòng hành động: (1) Kiến trúc; (2) Dữ liệu; (3) Các dịch vụ; (4) Truy cập và các giao diện; (5) Các quy định; và (6) Điều hành. Bản dịch tiếng Việt có 9 trang. Tải về:
 1. Ghi chú thông tin hướng tới nền tảng Horizon 2020 cho truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu xuất bản ngày 21/12/2017 đưa ra các ghi chú thông tin để chuẩn bị cho phiên bản mới của nền tảng Horizon 2020 hiện nay. Phiên bản mới nổi bật nhất sẽ được tích hợp tính năng rà soát lại ngang hàng mở - Open Peer Review - một trong các thành phần không thể thiếu của Khoa học Mở - góp phần làm gia tăng chất lượng của các xuất bản phẩm và các dữ liệu nghiên cứu được cấp vốn nhà nước từ chương trình Horizon 2020 của Ủy ban châu Âu. Nội dung tài liệu còn cho thấy bên cạnh nền tảng Horizon 2020, còn có các nền tảng khác phục vụ các các mục đích khác nhau của Khoa học Mở của châu Âu, như OpenAIRE và Zenodo. Bản dịch tiếng Việt có 9 trang. Tải về:
 1. IPR, chuyển giao công nghệ và Khoa học Mở - Các thách thức và cơ hội’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2017. Tài liệu là kết quả của hội thảo khoa học do Trung tâm Nghiên cứu Chung – JRC (Joint Research Centre) của Ủy ban châu Âu và Ban Tổng Giám đốc Nghiên cứu và Cách tân (DG Research and Innovation) tổ chức. Tài liệu đưa ra 3 kết luận và 5 phát hiện chính quan trọng. Bản dịch tiếng Việt có 28 trang. Tải về:
 1. Cung cấp cho các nhà nghiên cứu các kỹ năng và năng lực họ cần để thực hành Khoa học Mở‘ - bản dịch sang tiếng Việt, là Báo cáo của Nhóm Làm việc về các Kỹ năng Khoa học Mở của Ủy ban châu Âu xuất bản tháng 07/2017. “Báo cáo cung cấp các kết quả khảo sát giữa các nhà nghiên cứu ở châu Âu về nhận thức của họ về các chính sách và thực hành Khoa học Mở và sau đó tập trung vào các kỹ năng đặc thù các nhà nghiên cứu cần cho Khoa học MởBáo cáo kết luận với các khuyến cáo chính sách cho các bên tham gia đóng góp ở mức châu Âu, quốc gia, và cơ sở để nâng cao nhận thức, huấn luyện, hỗ trợ, và khuyến khích các nhà nghiên cứu theo Khoa học Mở”. Bản dịch tiếng Việt có 68 trang. Tải về:
 1. Đánh giá sự nghiệp nghiên cứu bằng việc thừa nhận đầy đủ các thực hành Khoa học Mở – Thưởng,ưu đãi và/hoặc thừa nhận việc thực hành khoa học mở của các nhà nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Nhóm làm việc về Thưởng cho Khoa học Mở của Ban Tổng Giám đốc về Nghiên cứu và Cách tân của Ủy ban châu Âu viết, được xuất bản vào tháng 07/2017. Báo cáo đưa ra thông tin nền tảng về Khoa học Mở có liên quan tới chính sách ERA, đánh giá các nhà nghiên cứu và khung sự nghiệp. Nó cũng mô tả các khía cạnh khác nhau của Khoa học Mở, bao gồm Dữ liệu Mở, Rà soát lại Ngang hàng Mở và Khoa học Công dân. Những hạn chế của các quy trình thừa nhận và thưởng hiện hành được trình bày, với các gợi ý về cách làm nhẹ bớt chúng và cách các hệ biến hóa mới có thể được hình dung và được triển khai”. Bản dịch tiếng Việt có 65 trang. Tải về:
 1. Danh sách hành động của Tuyên bố EOSC’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu xuất bản ngày 26/10/2017, đi kèm với Tuyên bố EOSC cũng được phát hành trong cùng ngày. Danh sách liệt kê các hành động cụ thể để thực hiện các mục tiêu trong Tuyên bố EOSC thời gian tới, với những đơn vị cụ thể của châu Âu cam kết cấp kinh phí và thực hiện các hành động cụ thể để đáp ứng các mục tiêu đó. Cũng qua danh sách này, bạn có thể thấy được các hành động cụ thể để biến các dữ liệu nghiên cứu được cấp vốn nhà nước thành dữ liệu tìm thấy được, truy cập được, tương hợp được và sử dụng lại được – FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable). Bản dịch tiếng Việt có 5 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố EOSC’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu,
CÁC TIN KHÁC