Liên kết website :

Đang online: 0
- Trong ngày: 0
- Trong tuần: 0
- Trong tháng: 2
- Tổng truy cập: 213.637
[ Đăng ngày: 29/04/2013 ]

 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU

Giới thiệu: Phân hệ tra cứu là một cổng giúp cộng đồng bạn đọc và thư viện giao tiếp với nhau được tiện lợi và hiệu quả. Phân hệ này được tích hợp trên mạng Internet để tạo ra một môi trường phục vụ bạn đọc tra cứu và sử dụng thông tin do thư viện cung cấp. Tính năng tra cứu liên thư viện theo giao thức Z39.50 giúp thư viện có thể kết nối khai thác, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ của mình với các thư viện khác
Truy cập website www.tdc.edu.vn/ / Chọn mục THƯ VIỆN để vào website: http://lib.tdc.edu.vn/ 

 

1- Tìm cơ bản:

 • Bước 1:  Chọn Bộ sưu tập
 • Bước 2:  Nhập Từ khóa tìm kiếm
 • Bước 3:  Chọn cách sắp xếp tài liệu tìm được và số lượng tài liệu hiển thị trên 1 trang (nếu cần)
 • Bước 4:  Click vào hình kính lúp hoặc nhấn enter để tìm kiếm.

 

2- Tìm nâng cao:

 • Bước 1:  Chọn Bộ sưu tập và chọn Kho tài liệu
 • Bước 2:  Nhập Từ khóa tìm kiếm
 • Bước 3:  Chọn cách sắp xếp tài liệu tìm được và số lượng tài liệu hiển thị trên 1 trang (nếu cần)
 • Bước 4:  Click vào hình kính lúp hoặc nhấn enter để tìm kiếm.

- AND (Và): Thu hẹp phạm vi tìm: Khi bạn kết hợp hai (hoặc nhiều) thuật ngữ tìm bằng toán tử AND, kết quả tìm kiếm sẽ là những biểu ghi chứa đựng cả hai (hoặc nhiều) thuật ngữ đó.
- OR (Hoặc): để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kết quả tìm sẽ bao gồm thuật ngữ thứ nhất hoặc thuật ngữ thứ hai hoặc cả hai thuật ngữ.
-  NOT (Loại bỏ): Toán tử NOT cho phép người dùng thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng phép loại trừ. Nó sẽ loại trừ những biểu ghi có chứa một thuật ngữ nhất định.

3- Tìm chi tiết:

 • Nhập TỪ KHÓA tìm kiếm theo một hoặc kết hợp các điểm truy cập: Nhan đề tài liệu, Chủ đề, Số phân loại, Tên tác giả, Năm xuất bản, ISBN,...
 • Lưu ý :
  • Hộp lựa chọn Số tài liệu hiển thị giới hạn số tài liệu hiển thị, giúp quá trình tra cứu tiến hành nhanh hơn.
  • Chọn Tìm tài liệu có file để tìm tài liệu có file tải về

4- Xem thông tin đầy đủ của từng tài liệu dưới dạng biểu ghi: Click lên tài liệu cần tìm, xuất hiện màn hình mô tả nội dung chi tiết của tài liệu giúp bạn biết được các thông tin chi tiết về tài liệu như: Tên tài liệu, tên tác giả, ký hiệu xếp giá, năm XB, nhà XB, số trang, khổ tài liệu, tóm tắt, chủ đề,…

 • Lưu ý:

  • Ở ô “Mã tài liệu”: sẽ cho biết tài liệu thuộc kho nào, có được mượn về nhà, còn bao nhiêu cuốn trong cùng một nhan đề, các mã vạch của nhan đề đó hiện còn trong thư viện.
  • Ở ô “Tìm được” cho biết tìm được bao nhiêu tài liệu trong tổng số tài liệu của bộ sưu tập

5- Tải kết quả tìm kiếm:

 • Bước 1: Nhấn chọn tài liệu cần tìm (đối với những tài liệu có file tải về)
 • Bước 2: Nhấn chọn file
 • Bước 3: Nhấn chọn tải tài liệu về

6- Ghi nhớ ký hiệu xếp giá để tìm kiếm tài liệu trong kho:

Ký hiệu xếp giá của các ngành học:
001 – 006:     Ngành CNTT
320 – 335:     Chính trị
330 – 338:     Kinh tế, Tài chính
340 – 349:     Pháp luật
400 – 499:     Ngoại ngữ (Hàn, Anh, Nhật)
621:                Điện – Điện tử, Cơ ĐT
629:                Cơ khí, Ô tô
657 - 658:      QTKD, Kế toán
800 – 899:     Văn học – Nghệ thuật
900 - 999:      Địa lý, lịch sử, Du lịch

7- Nếu tài liệu cần tìm không có trong kho tài liệu, bạn đọc có thể đề nghị Thư viện mua tài liệu đó qua website hoặc trực tiếp tại Thư viện:

8- Tra cứu theo CSDL/ Bộ sưu tập:

 • Bước 1: Từ website Thư viện chọn Tra cứu tài liệu
 • Bước 2: Chọn Bộ sưu tập tương ứng ở list bên trái màn hình.
 • Bước 3: Xem kết quả hiển thị

9- Tra cứu CSDL liên thư viện::

CÁC TIN KHÁC