Liên kết website :
Số người truy cập: 730401
Đang online: 25
[ Đăng ngày: 06/09/2016 ]

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bà Văn Thị Diễm Thi

Giám đốc

2

Bà Đỗ Thị Thanh Tâm

Tổ trưởng Tổ TV

3

Ông Nguyễn Hoàng Vinh

Tổ trưởng Tổ IT

4

Bà Bùi Mỹ Hồng

Nhân viên

5 Bà Trần Thị Lài
 Nhân viên
6 Bà Nguyễn Thị Hoa
Nhân viên

7

Ông Nguyễn Văn Thật

Nhân viên

8 Ông Lê Công Thành  Nhân viên
CÁC TIN KHÁC