Liên kết website :
Số người truy cập: 547283
Đang online: 61
[ Đăng ngày: 03/10/2011 ]

                                                                        GIỚI THIỆU 
    Thư viện trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức có sứ mạng phổ biến thông tin đến toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên, học viên trong trường; bổ sung, tổ chức, bảo quản, phân phối nguồn tài nguyên thông tin và hỗ trợ bạn đọc sử dụng nguồn lực này một cách hiệu quả; tạo môi trường tốt nhất cho tự học và nghiên cứu; góp phần quan trọng trong đổi mới quản lý giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học.
    Mục tiêu: Xây dựng thư viện theo định hướng thư viện điện tử
    Phương thức phục vụ:
Thư viện tổ chức kho theo hình thức kho mở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc tiếp cận trực tiếp với tài liệu một cách nhanh chóng,  kịp thời.
    Nguồn lực thông tin:
 Số tên sách/số bản: 4.762 tên sách / 17.677 số bản sách.
 Tạp chí: 80 tên báo – tạp chí.
 Tiểu luận: 866 tên
 Tài liệu đa phương tiện: 290 tên/ 1.120 bản

CÁC TIN KHÁC