Liên kết website :
Số người truy cập: 730424
Đang online: 48
[ Đăng ngày: 14/12/2017 ]

                                                                        GIỚI THIỆU 
    Thư viện trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức có sứ mạng phổ biến thông tin đến toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên, học viên trong trường; bổ sung, tổ chức, bảo quản, phân phối nguồn tài nguyên thông tin và hỗ trợ bạn đọc sử dụng nguồn lực này một cách hiệu quả; tạo môi trường tốt nhất cho tự học và nghiên cứu; góp phần quan trọng trong đổi mới quản lý giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học.
    Mục tiêu: Xây dựng thư viện theo định hướng thư viện điện tử
    Phương thức phục vụ:
Thư viện tổ chức kho theo hình thức kho mở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc tiếp cận trực tiếp với tài liệu một cách nhanh chóng,  kịp thời.
    Nguồn lực thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện (Tính đến ngày 15/12/2017)
-  Sách giấy : 5.030 tên/ 18.384  bản.
- Báo - Tạp chí: 62 tên
- Tiểu luận: 887 tên
- Đồ án tốt nghiệp: 17
- Tài liệu đa phương tiện: 372 tên/ 1.226 bản
- Tài liệu điện tử: 9.003 tên
- Giáo trình bài giảng của Nhà trường biên soạn: 67 tên
- Kỷ yếu hội thảo: 04 tên
- Nghiên cứu khoa học: 55 tên
- Sáng kiến kinh nghiệm: 28 tên

CÁC TIN KHÁC