Liên kết website :

Đang online: 0
- Trong ngày: 0
- Trong tuần: 0
- Trong tháng: 2
- Tổng truy cập: 213.637
Quản lý giáo dục
[Đăng ngày: 10/07/2017]
1- Nghiên cứu
2- Ý kiến trao đổi
3- Thực tiễn
[Đăng ngày: 25/05/2017]
1- Nghiên cứu
2- Ý kiến trao đổi
3- Thực tiễn
[Đăng ngày: 11/05/2017]
1- Nghiên cứu
2- Ý kiến trao đổi
3- Thực tiễn kinh nghiệm
[Đăng ngày: 08/04/2017]
1- Nghiên cứu
2- Ý kiến trao đổi
3- Thực tiễn
[Đăng ngày: 23/03/2017]
1- Nghiên cứu
2- Ý kiến trao đổi
3- Thực tiễn
[Đăng ngày: 24/02/2017]
1- Nghiên cứu
2- Ý kiến trao đổi
3- Thực tiễn
[Đăng ngày: 18/01/2017]
1- Nghiên cứu
2- Ý kiến - trao đổi
3- Thực tiễn
[Đăng ngày: 23/11/2016]
1- Nghiên cứu
2- Ý kiến - Trao đổi
3- Thực tiễn
[Đăng ngày: 09/11/2016]
1- Nghiên cứu
2- Trao đổi ý kiến
[Đăng ngày: 13/10/2016]
 • Quản lý nhà trường hiệu quả trong bối cảnh thực hiện đổi mới giáo dục hiện nay/ Đặng Xuân Hải, Trần Hữu Hoan.- Tr. 1-4.
 • Bàn về đào tào tiến sĩ ở Việt Nam/ Đặng Bá Lãm.- Tr. 5-9.
 • Công tác giáo dục đạo đức chính trị cho cán bộ quản lý trong tổ chức Đảng trực thuộc đảng bộ khối công nghiệp Hà Nội trong tình hình mới/ Trần Huy Đức.- Tr. 10-12.
 • Đối sách bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học/ Nguyễn Thị Hòa.- Tr. 13-18.
 • Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý ở trường phổ thông dân tọc bán trú trung học cơ sở theo tiếp cận mô hình CIPO/ Hồ Xuân Hương.- Tr. 19-26.
 • Vận dụng mô hình CIPO trong quản lí đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế/ Phạm Tùng Tâm.- Tr. 27-31.
 • Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo tại khoa quốc tế - đại học quốc gia Hà Nội: thực hiện một số tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Việt Nam và mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á/ Nguyễn Phan Quang.- Tr. 32-40.
 • Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của học viện các trường đại học quân sự/ Đỗ Minh Châu.- Tr. 41-46.
 • Quan điểm dạy học tích hợp toán học và khoa học trong trường tiểu học/ Lê Trung Hiếu, Đồng Đại Nghĩa.- Tr. 47-52.
 • Mô hình siêu nhận thức trong giải quyết vấn đề toán học/ Phí Văn Thủy.- Tr. 53-57.
 • Điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại/ Đỗ Thanh Hương.- Tr. 58-62.
 • Thực trạng đội ngũ giảng viên múa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế/ Vũ Dương Dũng.- Tr. 63-68.
 • Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ ở trường Cao đẳng cộng đồng Hà Nội/ Vũ Thị Kim Hương.- Tr. 69-73.
 • Bồi dưỡng năng lực quản lý cho tổ trưởng chuyên môn ở trường trung học cơ sở tại tỉnh Thanh Hoa/ Hoàng Sỹ Hùng.- Tr. 74-78.
 • Quản lý hoạt động dạy học hiệu quả dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở vùng Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay/ Phạm Văn Trường, Ngô Quang Sơn.- Tr. 79-84.
 • Tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả cho sinh viên trong quá trình giảng dạy học phần mĩ thuật tại trường cao đẳng sư phạm/ Lê Thị Minh Ngọc.- Tr. 85-87.