Liên kết website :

Đang online: 1
- Trong ngày: 0
- Trong tuần: 0
- Trong tháng: 2
- Tổng truy cập: 213.637
Thư mục chuyên đề
[Đăng ngày: 26/03/2024]

Trung tâm Thư viện gửi đến quý Thầy cô là Giảng viên các khoa thông tin từ báo – tạp chí chuyên ngành Số 1 quý 1/2024. Thông tin được sắp xếp theo từng khoa chuyên ngành, thông tin trong mỗi khoa được sắp xếp theo tên bài báo – tạp chí, cụ thể:
1. 
Khoa Cơ khí chế tạo máy và Khoa Cơ khí Ô tô: 37 bài
2. 
Khoa Du lịch: 14 bài
3. 
Khoa Quản trị kinh doanh và Tài chính kế toán: 46 bài

Quý Thầy cô có nhu cầu đọc toàn văn bài báo – tạp chí chuyên ngành, vui lòng gửi yêu cầu cho Trung tâm Thư viện qua email tttv@tdc.edu.vn để được cung cấp tài liệu.
Nhấn vào đây để xem chi tiết!

[Đăng ngày: 01/12/2023]

Trung tâm Thư viện gửi đến quý Thầy cô là Giảng viên các khoa thông tin từ báo – tạp chí chuyên ngành tháng 06/2023. Thông tin được sắp xếp theo từng khoa chuyên ngành, thông tin trong mỗi khoa được sắp xếp theo tên bài báo – tạp chí, cụ thể:

  1. Khoa Cơ khí chế tạo máy và Khoa Cơ khí Ô tô: 25 bài
2. Khoa Du lịch: 38 bài
3. Khoa Quản trị kinh doanh và Tài chính kế toán: 29 bài
Quý Thầy cô có nhu cầu đọc toàn văn bài báo – tạp chí chuyên ngành, vui lòng gửi yêu cầu cho Trung tâm Thư viện qua email tttv@tdc.edu.vn để được cung cấp tài liệu.
Nhấn váo đây để xem chi tiết!
[Đăng ngày: 03/08/2023]

Trung tâm Thư viện gửi đến quý Thầy cô là Giảng viên các khoa thông tin từ Báo – Tạp chí chuyên ngành  tháng 04/2023. Thông tin được sắp xếp theo từng khoa chuyên ngành, thông tin trong mỗi khoa được sắp xếp theo tên bài báo – tạp chí, cụ thể:

1. Khoa Cơ khí chế tạo máy và Khoa Cơ khí Ô tô: 55 bài
2. Khoa Du lịch: 40 bài
3. Khoa Điện – Điện tử: 06 bài
4. Khoa Quản trị kinh doanh và Tài chính kế toán: 36 bài
Quý Thầy cô có nhu cầu đọc toàn văn bài Báo – Tạp chí chuyên ngành, vui lòng gửi yêu cầu cho Trung tâm Thư viện qua email tttv@tdc.edu.vn để được cung cấp tài liệu.
Nhấn vào đây để xem chi tiết!
[Đăng ngày: 13/06/2023]

Trung tâm Thư viện gửi đến quý Thầy cô là Giảng viên các khoa thông tin từ báo – tạp chí chuyên ngành tháng 03/2023. Thông tin được sắp xếp theo từng khoa chuyên ngành, thông tin trong mỗi khoa được sắp xếp theo tên bài báo – tạp chí, cụ thể: 
1. Khoa Cơ khí chế tạo máy và Khoa Cơ khí Ô tô: 20 bài
2. Khoa Du lịch: 122 bài
3. Khoa Điện – Điện tử: 06 bài
4. Khoa Quản trị kinh doanh và Tài chính kế toán: 55 bài
Quý Thầy cô có nhu cầu đọc toàn văn bài báo - tạp chí chuyên ngành, vui lòng gửi yêu cầu cho Trung tâm Thư viện qua email tttv@tdc.edu.vn để được cung cấp tài liệu.
Nhấn vào đây để xem chi tiết!

[Đăng ngày: 13/02/2023]

Trung tâm Thư viện gửi đến quý Thầy/Cô là Giảng viên các khoa thông tin từ báo – tạp chí chuyên ngành  tháng 01/2023. 
     Thông tin được sắp xếp theo từng khoa chuyên ngành, thông tin trong mỗi khoa được sắp xếp theo tên bài báo – tạp chí, cụ thể:
1. Khoa Cơ khí chế tạo máy và Khoa Cơ khí Ô tô: 73 bài
2. Khoa Du lịch:  50 bài
3. Khoa Quản trị kinh doanh và Tài chính kế toán: 17 bài
Quý Thầy/Cô có nhu cầu đọc toàn văn bài báo – tạp chí chuyên ngành, vui lòng gửi yêu cầu cho Trung tâm Thư viện qua email tttv@tdc.edu.vn để được cung cấp tài liệu.

[Đăng ngày: 11/01/2023]

Trung tâm Thư viện gửi đến quý Thầy cô là Giảng viên các khoa thông tin từ báo – tạp chí chuyên ngành  tháng 12/2022. Thông tin được sắp xếp theo từng khoa chuyên ngành, thông tin trong mỗi khoa được sắp xếp theo tên bài báo – tạp chí, cụ thể:

Khoa Cơ khí chế tạo máy và Khoa Cơ khí Ô tô:  46 bài
Khoa Du lịch:  46 bài
Khoa điện - điện tử: 16 bài
Khoa Quản trị kinh doanh và Tài chính kế toán: 15 bài
Quý Thầy cô có nhu cầu đọc toàn văn bài báo – tạp chí chuyên ngành, vui lòng gửi yêu cầu cho Trung tâm Thư viện qua email tttv@tdc.edu.vn để được cung cấp tài liệu.
Nhấn vào đây để xem chi tiết!
[Đăng ngày: 27/04/2022]

 Trung tâm Thông tin Thư viện gửi đến quý Thầy cô là Giảng viên các khoa thông tin từ báo – tạp chí chuyên ngành xuất bản Quý I/ 2022.

Thông tin được sắp xếp theo từng khoa chuyên ngành, thông tin trong mỗi khoa được sắp xếp theo tên bài báo – tạp chí.

Quý độc giả có nhu cầu đọc toàn văn bài báo – tạp chí chuyên ngành vui lòng gửi yêu cầu cho Trung tâm Thông tin - Thư viện qua email tttv@tdc.edu.vn  để được cung cấp tài liệu.

[Đăng ngày: 09/03/2022]

Trung tâm Thông tin Thư viện gửi đến quý Thầy cô là Giảng viên các khoa thông tin từ báo – tạp chí chuyên ngành xuất bản Quý IV/ 2021.

Thông tin được sắp xếp theo từng khoa chuyên ngành, thông tin trong mỗi khoa được sắp xếp theo tên bài báo – tạp chí.

Quý Thầy cô có nhu cầu đọc toàn văn hoặc nhiều bài báo – tạp chí chuyên ngành vui lòng gửi yêu cầu cho trung tâm Thông tin Thư viện qua email tttv@tdc.edu.vn để được cung cấp file.

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết!

[Đăng ngày: 22/11/2021]
Để phục vụ tốt hơn cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Trung tâm Thông tin Thư viện trường xin giới thiệu đến bạn đọc tập hợp thông tin các Báo và Tạp chí xuất bản trong Quý 3 năm 2021 về các chủ đề, ngành nghề đào tạo của Nhà trường.
[Đăng ngày: 18/11/2021]
Để phục vụ tốt hơn cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Trung tâm Thông tin Thư viện trường xin giới thiệu đến bạn đọc tập hợp thông tin các Báo và Tạp chí xuất bản trong tháng 6 năm 2021 về các lĩnh vực, chủ đề như: Công nghệ thông tin, Du lịch, Điện – Điện tử, Kế toán, Khoa học Cơ bản, Quản trị kinh doanh.
12