Liên kết website :
Số người truy cập: 879.435
Đang online: 13
Thông báo
[Đăng ngày: 11/11/2019]
Danh sách bạn đọc tích cực T11/2019 (Xem tại đây)
[Đăng ngày: 11/11/2019]
Danh sách HSSV mượn quá hạn tính đến ngày 11/11/2019 (Xem tại đây)
[Đăng ngày: 10/09/2019]

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của HSSV. Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo tăng cường thời gian phục vụ năm học 2019-2020 như sau:

[Đăng ngày: 10/09/2019]

Nhằm hỗ trợ cho công tác của Trung tâm Thông tin Thư viện trong năm học 2019-2020, Trung tâm thông báo tuyển cộng tác viên, cụ thể như sau: