Liên kết website :

Đang online: 0
- Trong ngày: 0
- Trong tuần: 1
- Trong tháng: 73
- Tổng truy cập: 212.442
[ Đăng ngày: 05/09/2014 ]

Sáng 5-9, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên khu vực phía Bắc năm 2014 và lễ phát hành cuốn sách “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam – nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới”. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến dự và có bài phát biểu giới thiệu tác phẩm quan trọng này.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, thực hiện Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp của Quốc hội, Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà khoa học... đã có nhiều bài viết phân tích, bình luận về nội dung, ý nghĩa và các giá trị của bản Hiến pháp.

“Cuốn sách do Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp - Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xuất bản bước đầu công bố các bài nghiên cứu quan trọng đó”, ông Uông Chu Lưu cho biết.

Phần Một của cuốn sách chủ yếu là các bài viết đề cập đến những vấn đề chung của Hiến pháp 2013, phân tích và khẳng định những giá trị nền tảng và mục tiêu cơ bản của Nhà nước XHCN Việt Nam. Phần Hai tập trung phân tích nội dung Chương II: “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế hiến định độc lập được đề cập trong phần Ba; trong đó có một chương riêng về chính quyền địa phương.

“Xuất bản cuốn sách “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam – nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới” là một việc làm thể hiện trách nhiệm cao trong công tác triển khai thi hành Hiến pháp theo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ sự phân tích, so sánh, bình luận, các tác giả đã có những đề xuất cụ thể cho việc xây dựng, sửa đổi các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các đạo luật khác theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp 2013. Đồng thời, đây cũng là công tình có ý nghĩa quan trọng góp phần thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06-01-1946 – 06-01-2016)”, đồng chí Uông Chu Lưu kết luận.

ANH PHƯƠNG
(Theo SGGP)

CÁC TIN KHÁC