Liên kết website :
Số người truy cập: 970.394
Đang online: 19
[ Đăng ngày: 05/04/2017 ]

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  • Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên ở Việt Nam/ Đỗ Thị Dung, Đào Quang Hưng.- Tr. 3-11.
  • Đánh giá khả năng thực thi pháp luật hiện hành về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Dung.- Tr. 12-29.
  • Quản lí nhà nước về quyền lập hội và việc hoàn thiện Dự thảo Luật về hội ở Việt Nam/ Nguyễn Anh Đức.- Tr. 30-38.
  • Quyền được xét xử công bằng trong tố tụng dân sự/ Nguyễn Thị Thu Hà.- Tr. 39-48.
  • Đánh giá nội dung nhóm điều luật mới trong Phần thứ năm của Bộ luật dân sự năm 2015/ Trần Minh Ngọc.- Tr. 49-57.
  • Trường hợp không áp dụng pháp luật nước ngoài theo pháp luật Việt Nam/ Trần Thị Thu Hương.- Tr. 58-66.
  • Thỏa thuận chọn luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam/ Bành Quốc Tuấn.- Tr. 67-77.
  • Những điểm mới của Bộ luật  hình sự năm 2015 đối với nhóm tội phạm về môi trường/ Lưu Hải Yến.- Tr. 78-88.
  • Công ti hợp danh theo Luật doanh nghiệp năm 2014 – Bất cập và kiến nghị hoàn thiện/ Nguyễn Thị Yến.- Tr. 89
CÁC TIN KHÁC